(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Teologický seminář,
hodiny přednášel, upřené pohledy na učitele, ticho jak v kostele, profesor rozebírá staré texty, zpřítomňuje Pravdu, zve posluchače do časů minulých, odkrývá tejemství jazyků a toky myšlenek pisatele a až samotného Boha. Na fakultách jsou přednášky o životě, či díle člověka, v kostele je kázání na část textu či jeden verš, myšlenku, ale dnešní téma, našeho profesora, téměř dvouhodinové je nad jedním slovem "Láska"

Myšlenky v hlavě, vzpomínky, mám rád pistaciovou zmrzlinu, můžes mít rád i svůj kartáček na zuby, ale to není stejné jako milovat, to je jasné, ale co může být ještě více?

Profesor, učitel, bratr, nad Biblí rozebírá taje řeckého jazyka a postoje člověka, jak láska může být oboustranná, sdílená, rozlišuje stupně lásky, v řečtině jich vyjmenoval na sedm stupňů.
začal láskou platonickou, láskou tělesnou, lidskou zamilovaností, až k nejvyšší lásce, lásce AGAPE, lásce bezpodmínečné, lásce Boží.
K zamyšlení je otázka z hodiny teologie "Miluješ mě, máš mě rád?"
Láska AGAPE, je právě ta láska o které se píše v listě do Korintu, v nádherných slovech jak v poezii Korinským v 13 kapitole, která pojednává o lásce, právě o lásce AGAPE, ač celý list do Korintu je spíše o vysvětlení problémových otázekl a o možných řešeních, pak ale 13. kapitola Korintským je jak nejkrásnější svatební proslov k novomanželů a právě zde je popisovaná bezpodmínečná láska AGAPE

Profesor mluví o láskách všeho druhu a stupňů, kterými můžeme procházet, vědomě, dobrovolně i neradi, také o zamilovanosti, o lásce tělesné, lásku kterou poznávají zamilovaní, snoubenci, novomanželé, pak tu nejvyšší lásku nám přináší Bůh ve své dobrotě, jak nás miluje.
Bůh nás miluje bezpodmínečně, miluje člověka, ale nenávidí hřích, ke každému znás dokáže přistoupit jako otec k milovanému dítěti. Bůh projevuje svoji lásku bezpodmínečně, není to něco za něco, není to podmíněno poslušností, či splněním nějakých podmínek, například,
"pokud se budeš chovat takto budu tě milovat " či "pokud budeš takový, budu tě milovat" nebo snad "dokud budeš takový budu tě milovat"
Ne žádné takové podmínky tu nejsou, jen prostá láska, bezpodmínečná.
Láska AGAPE kterou prokazoval Ježíš nejen svým učedníkům, kolemjdoucím, ale i lidem s velkými problémy, či těm kteří proti němu brojily. Stejnou lásku AGAPE projevoval Pán Ježíš učedníků při poslední večeři, posloužil jim a Jidáše ještě vyzval ať udělá co má, ač věděl co se stane. Ač Kristus věděl co v Jidáši je, viděl mu do srdce, přesto Jidáše miloval a dokonce mu i posloužil a přitom jim projevoval právě lásku AGAPE. Ježíš své učedníky neměl rád, ale miloval je.

Neopisuji tu záznam z hodin teologie, ale co se mi honilo v hlavě, jak jsem přemýšlel o lásce k druhým, koho jak máme rádi a zda milujeme, na koho tajně myslíme, nebo otevřeně a upřimně, jak někoho máme rádi, proto že ho známe více, či méně, ale nad tím vším je právě ta láska nadpozemská, láska boží, láska "agape" Ač si to nezasloužíme, přesto nás Bůh miluje…
.
.
.
.
.
… sobota 4.2.2012
.
.
… pokračování příště… Láska 3 –
předešlé… zde:  Láska 1 – Miluješ mě, máš mě rád?

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...