(4 hlasů, průměr: 6,25 z 10)
Loading...

Biblické příběhy, křesťanské filmy, biblická postava Svatý Petr

 

Film Svatý Petr

Ježíš se loučí s Petrem, že musí odejít.
Šimon zvaný Petr se v Římě potkává s Pavlem. Petrl i Pavel prochází zkouškou víry.
Pavel (Saul) z Tarsu v Římě káže o lásce, kde je zatčený a odsouzený. Římané Pavlovi hlavu…

Osobní příběhy římanů, židů a křesťanů. Pohledy do arény smrti, gladiátoři, jak žili bohatí, vlivní, ale i prostitutky.
Císař Nero nechal zapálit Řím a vinu svalil na křesťany. Křesťané byli zajatí.
Římané zajali Petra, odsoudili Petra. Nero propustil křesťany a Petr byl odsouzený k ukřižování.
Petr požádal „Prosím obraťte kříž obráceně, nejsem hoden být ukřižován jako můj Pán“ a tak byl Šimon Petr ukřižovaný vzhůru nohama.

 

Film online: Svatý Petr 1. díl

Video: Biblické příběhy – Svatý Petr 1.díl – slovenský dabing

Zdroj: YouTube
Slovenský dabing.

 

Film online: Svatý Petr 2. díl

Video: Biblické příběhy – Svatý Petr 2.díl – český dabing

Zdroj: YouTube

 

Biblické příběhy – Svatý Petr


Seriál Biblických příběhů. Dva díly z Nového zákona, podle Bible. Film Svatý Petr 1. a 2. díl
Rok: 2005
Délka: 100min každý díl

 

O filmu Svatý Petr

Nasledujúci biblický príbeh rozpráva o Petrovi – Šimonovi (Omar Sharif), ktorý bol rybárom a pochádzal z galilejskej Betsaidy. Ježiš ho povolal spolu s bratom ako svojich prvých učeníkov. Ježiš ho neskôr vyvolil za apoštola. Peter patril do úzkeho kruhu jeho dôverníkov, hovoril ako predstaviteľ všetkých dvanástich učeníkov. Peter ako prvý uveril, že Ježiš je Kristus – prisľúbený Mesiáš a Boží syn. Keď Ježiša zatkli, trikrát ho zaprel vo veľkňazovom paláci, ako mu Pán predpovedal, ale úprimne to oľutoval. Keď Ježiš vstal z mŕtvych, zjavil sa mu medzi prvými, aby bol vierohodným svedkom jeho zmŕtvychvstania. Po Ježišovom nanebovstúpení Peter vystupoval ako predstavený jeruzalemského kresťanského spoločenstva. Mal moc uzdravovať chorých. Prvým uzdraveným bol muž chromý od narodenia, ktorý pri chrámovej bráne prosil o almužnu. Keď judejský kráľ Agrippa videl, ako v celej krajine rastie počet Kristových stúpencov, začal ich kruto prenasledovať. Aj Petra dal uväzniť a odsúdil ho na smrť. Lenže v noci pred popravou sa v žalári zjavil anjel, zázračne rozlomil Petrove okovy, a vyviedol ho na slobodu. Peter potom odišiel do Antiopchie a odtiaľ do Ríma. V Ríme svojím kázaním obrátil na kresťanskú vieru mnoho ľudí…(oficiální text distributora)

(4 hlasů, průměr: 6,25 z 10)
Loading...