(1 hlasů, průměr: 1,00 z 10)
Loading...

"Koloidní stříbro"

Baktericid, též bakteriocid, je chemická látka, která zabíjí bakterie a v ideálním případě žádné jiné živé organismy.
Mezi baktericidy patří:
– antibiotika
– antiseptika
– dezinficiencia

Koloidní stříbro patří mezi antiseptika.
Tedy pro antiseptické účinky se koloidní stříbro používá již dlouho a to zpočátku ve zdravotnictví, například v obvazech, pro rychlejší hojení, ale také v běžném životě a to například i v ponožkách.

 

"Koloid"
Označení pro disperzní soustavu s částice o velikosti v rozmezí 1 nm až 1000 nm (případně 500 nm), nebo látku heterogenní disperzní soustavu obsahující částice o dané velikosti. Pojem koloid souvisí s tím, že tyto částice dávají danému systému specifické vlastnosti, které nebývají s částicemi o velikosti:
pod 1 nm (tzv. analytická disperze) a nebo nad 1000 nm, event. 500 nm, (hrubá disperze).
Koloidy jsou viditelné v ultramikroskopu, elektronovém mikroskopu, ale ne ve světelném mikroskopu.
Částice koloidu bývají barevné, tvoří průhledné disperzní systémy a v bočním světle opaleskují
Koloidy procházejí běžným filtračním papírem, ale ne všemi membránami.
Koloidy vykonávají slabší tepelný pohyb, pomalu difundují a sedimentují, vyvolávají slabší osmotický tlak.
Koloidy tvoří gely, hrubé disperze jen výjimečně.
Koloidy jsou všudypřítomné, nacházejí se např. v lidském těle, v koupelně jako prací prášek, mýdlo, zubní pasta apod., a mnohé potraviny jsou koloidní povahy (jogurt, máslo, mléko atd.).

V současné době velmi populární nanotechnologie vycházejí z koloidní chemie.

 

(1 hlasů, průměr: 1,00 z 10)
Loading...