Kategorie: DESATERO >
(8 hlasů, průměr: 6,13 z 10)
Loading...

Nejznámější modlitba, tedy modlitba Páně, různé překlady, výrazy a významy. Modlitba Otče náš (Mt 6,9-13) se skládá ze sedmi proseb, modliteb začínajících vyznáním k Bohu jako Otci, Stvořiteli.

Otázka: Kde je v Bibli modlitba „Otčenáš“?
Odpověď: Bible, evangelium podle Matouše, kapitola 6, verše 9 až 13 (Mt 6,9-13) a také Lukáš, kapitola 11, verše 2 až 4 (L 11,2-4)

Zde je všeobecně používaná a odříkávaná modlitba Páně, která je jakým si lidovým kompilátem mezi dvěma nejrošířenějšími překlady jak je uvádí Bible Kralická a Ekumenická.

.
Modlitba Páně – Otče náš.


Otče náš, jež jsi na nebesích,  posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království, moc, i sláva, na věky,
Amen

.
Různé překlady modlitby Páně – Otče náš

Kralická Bible – kralický překlad Ekumenický překlad
Matouš 6 kapitola, verše 9 až 13 Matouš 6,9-13 (Mt 6,9-13)
Otče náš, kterýž jsi v nebesích,  posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim.
I neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky.
Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království.
Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

.
Rozdíly v různých překladech Modlitby Páně.

Je rozdíl v počtu řádků mezi jednotlivými překlady záměrný? Proč je rozdíl v počtu řádků v ekumenickém překladu oproti kralickému? Proč v Lukášově evangeliu scházející slova jsou uvedena pod čarou jen jako varianta?
To v poznámkách u ekumenické Bible nenajdeme, ale podívejme se jak velký, či malý rozdíl tam najdeme:
.
Modlitba Páně – Matoušovo evangelium
Zajímavé je pak sledovat po řádcích, jen lehký rozdíl mezi překlady, ale rozdělení jednotlivých proseb, modliteb v této Modlitbě Páně. Evangelium podle Matouše, kapitola 6, verše 9 až 13. Matouš (Mt 6,9-13)

Matouš (Mt 6,9-13) Matouš (Mt 6,9-13)
Kralický překlad Ekumenický překlad
Otče náš, kterýž jsi v nebesích,  posvěť se jméno tvé. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď království tvé. Přijď tvé království.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Náš denní chléb dej nám dnes.
I odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
I neuveď nás v pokušení, A nevydej nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. ale vysvoboď nás od zlého.
Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen

.
Otče náš – Lukášovo evangelium
Modlitbu Páně, jak učil Ježíš vzorovou modlitbu také uvádí Lukáš ve svém evangeliu, zde se tedy podíváme opět na lehký rozdíl v překladech kralické a ekumenické Bible. Evangelium podle Lukáše, kapitola 11, verše 2 až 4 Lukáš (L 11,2-4)

Lukáš (L 11,2-4) Lukáš (L 11,2-4)
Kralický překlad Ekumenický překlad + uvedená varianta
Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď království tvé. Přijď tvé království.
Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Náš denní chléb nám dávej každého dne.
I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému  vinníku svému. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám.
I neuveď nás v pokušení, A nevydej nás do pokušení,
ale zbav nás od zlého. ale vysvoboď nás od zlého.

.
Rozdíl v počtu řádků Modlitby Páně ve stejné Bibli a jiná slova.

Pokud se podíváme do stejného překladu modlitby Otče náš například v Kralickém překladu, tak v Evangeliu podle Matouše a Lukáše najdeme rozdíl jen v posledním řádku modlitby a v překladu dvou slov a dvou spojek, tedy jen nepatrný rozdíl, než jakého vidíme v ekumenickém překladu. Nicméně význam a celková myšlenka zůstává zachována, stejně jako v jednotlivých bodech se prosby obsahově schodují.

Matouš (Mt 6,9-13) Lukáš (L 11,2-4)
Kralický překlad Kralický překlad
Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne.
A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. I odpusť nám hříchy naše, nebo i my odpouštíme všelikému vinníku svému.
I neuvoď nás v pokušení, A neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. ale zbav nás od zlého.
Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen

 

(8 hlasů, průměr: 6,13 z 10)
Loading...