(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Pochybuješ ? Pochybujeme? Jsi někdy na pochybách? a přemýšlíš co na to říká Bůh? 20 bodů, proč bych…
Vse-mohu-v-Kristu
1. Proč bych říkal, že nemohu, když Bible říká, že všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu (Fp 4,13)?

2. Proč bych měl mít nedostatek, když vím, že mi Bůh dá všechno, co potřebuji, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši (Fp 4,19)?

3. Proč bych se měl bát, když Bible říká, že Bůh mi nedal ducha strachu, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy (2Tm 1,7)?

4. Proč by mi měla chybět víra k splnění mého povolání, když vím, že mi Bůh dal moji míru víry (Ř 12,3)?

5. Proč bych měl být slabý, když Bible říká, že Hospodin je síla mého života a že budu pevný a budu jednat, protože znám Boha (Ž 27,1 K; Da 11,32)?

6. Proč bych měl satanovi umožňovat nadvládu nad svým životem, když ten, který je ve mně, je větší než ten, který je ve světě (1J 4,4)?

7. Proč bych měl přijímat porážku, když Bible říká, že Bůh mě vždy vede v triumfálním průvodu (2K 2,14)?

8. Proč by mi měla chybět moudrost, když se mi Kristus stal moudrostí od Boha a když budu Boha o moudrost prosit, štědře mi ji dá (1K 1,30; Jk 1,5 KMS)?

9. Proč bych měl být sklíčený, když se mohu rozpomínat na Boží milosrdenství, slitování a věrnost a mít naději (Pl 3,21-23)?

10. Proč bych si měl dělat starosti a trápit se, když mohu všechnu svou starost vložit na Krista, kterému na mně záleží (1Pt 5,7)?

11. Proč bych kdy měl být v otroctví, když vím, že kde je Duch Páně, tam je svoboda (2K 3,17)?

12. Proč bych se měl cítit odsouzený, když Bible říká, že nejsem odsouzen, protože jsem v Kristu (Ř 8,1)?

13. Proč bych se měl cítit sám, když Ježíš řekl, že bude vždycky se mnou a že mě nikdy neopustí ani se mě nezřekne (Mt 28,20; Žd 13,5)?

14. Proč bych se měl cítit jako prokletý nebo jako oběť nešťastné náhody, když Bible říká, že Kristus mě vykoupil z kletby zákona, abych mohl přijmout jeho Ducha (Ga 3,13-14)?

15. Proč bych měl být nespokojený, když se podobně jako apoštol Pavel mohu učit být spokojený za všech okolností (Fp 4,11)?

16. Proč bych si měl připadat bezcenný, když se Krista kvůli mně stotožnili s hříchem, abych se v něm mohl stát Boží spravedlností (2K 5,21 KMS)?

17. Proč bych měl trpět pocity, že mě někdo pronásleduje, když vím, že když je Bůh se mnou, nikdo nemůže být proti mně (Ř 8,31)?

18. Proč bych měl být zmatený, když Bůh je původcem pokoje a skrze svého Ducha, který ve mně přebývá, mi dává poznání (1K 14,33; 2,12)?

19. Proč bych si mněl připadat jako budižkničemu, když skrze Krista ve všem vítězím (Ř 8,37)?

20. Proč bych se měl nechat znepokojovat tíhou života, když mohu přijímat odvahu z vědomí, že Ježíš přemohl svět a jeho soužení (J 16,33)?

Tim Konečný

(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...