Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Týden od 10. do 16. ledna 2010 Ovoce Ducha je radost

 

 

 

 

OVOCE DUCHA JE RADOST

Texty na tento týden:

Fp 4,4; L 15,4–24; J 15,10.11; J 16,33; Žd 11,16

Základní verš

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby

byla plná.“ (Jan 15,11)

Radost a štěstí nemusí být nutně totéž. Štěstí je výslednicí příznivých okolností,

kdežto radost je důsledkem stálého spojení s Ježíšem jako pravým vinným

kmenem.

V Žalmu 4,8 autor porovnává radost a štěstí: „Mému srdci dáváš větší radost,

než mívají oni z hojných žní a vinobraní.“ Štěstí je důsledkem příznivých

okolností, jako například bohaté úrody obilí; „větší radost“ však přichází, když

člověk pozná Pána Boha a důvěřuje mu. Jestliže důvěřujeme Bohu, vnitřní radost

zůstává pevná a stálá; naopak štěstí je tak nepředvídatelné jako úroda.

Vnitřní radost překonává strach a překážky; štěstí je přikrývá. Vnitřní radost je

trvalá; štěstí je dočasné.

Radost je optimizmus, který proniká hlouběji než bolest nebo požitek. Takováto

radost pramení z vědomí Boží přítomnosti v životě, umožňuje nám povznést

se nad okolnosti a zaměřit se na Boží dobrotu a lásku. Jádrem křesťanské

radosti je to, co Bůh vykonal a koná pro záchranu těch, kdo mu důvěřují.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...