Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Ovoce Ducha je radost Čtvrtek 14. ledna

 

 

Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem fara- ónovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu.“ (Žd 11,24.25)

 

 

Trvalá radost

Co tě může Mojžíšův příběh naučit o rozdílu mezi dočasnou a trvalou životní radostí? Jaké další myšlenky o trvalé radosti můžeš najít v Bib- li? Pro inspiraci si přečti např. L 9,23; Sk 14,22, Fp 1,29, Žd 11,16 nebo 1 Pt 1,6–8.

Mojžíšovo rozhodnutí vzdát se egyptského trůnu bylo v konečném důsled- ku politicky nesprávné. Mojžíš mohl zůstat v Egyptě a stát se dalším faraonem. Mohl si zdůvodnit, že takovýto krok je Boží vůlí pro jeho život. Mohl se pro tuto možnost snadno rozhodnout, protože často existuje mnoho „dobrých“ důvodů k tomu, abychom udělali nesprávné rozhodnutí.

Zamysli se nad tím, kdy naposledy jsi udělal nesprávné rozhodnutí zalo- žené na „dobrých“ důvodech. Co ses z toho naučil?

I když radost pramení z vědomí, že jednáme podle Boží vůle, bezprostřední následky jsou nejednou těžké a bolestivé. Mylné přesvědčení, že když přijme- me Ježíše a budeme poslouchat jeho slovo, zmizí všechny naše problémy, nás může vést k rozčarování. To, že se stanu oddaným křesťanem, není zárukou blahobytu, slávy a dobrého vlivu. Každý rok jsou pro víru pronásledovány, do- konce umučeny tisíce lidí.

Naše naděje, naše spasení, náš budoucí život – to všechno přesahuje to, co nabízí svět. Proto je nesmírně důležité, abychom se bez ohledu na naše pro- blémy soustředili na to, co pro nás Kristus vykonal a co nám den co den dává. Žádná sebelepší filozofická či politická myšlenka nedokáže vyřešit problém zla, utrpení a smrti. Bez Boha a jeho zaslíbení nám nezůstává nic jiného, než to, co nabízí tento svět – a to, jak všichni víme, může být někdy velmi trpké.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...