Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Pátek 29. ledna Ovoce Ducha je trpělivost
 
Podněty k zamyšlení
 
Inspirace
„Ve svem zachazeni s lidmi Bůh velmi dlouho snaši nekajicniky. Posila sve
posly, aby volali lidi k věrnosti; nabizi jim uplne odpuštěni, jestliže budou
vyznavat sve hřichy. Ale protože Bůh je dlouho shovivavy, lide zneuživaji jeho
milosrdenstvi. ‚Zle činy nejsou trestany rychle, proto ma lidske srdce chuť pachat
zlo.‘ (Kaz 8,11 – B21) Boži trpělivost a shovivavost, ktera by měla člověka
obměkčit a přemoci, ma na hřišne a lehkomyslne zcela opačny vliv. Vede je
k tomu, že se přestanou ovladat a jsou ještě vzdorovitějši. Mysli si, že Bůh,
ktery je tak dlouho snašel, nebude věnovat pozornost jejich zvracenosti. Kdyby
přišel trest okamžitě, přestupky proti Bohu by nebyly tak časte. To, že trest
nepřichazi hned, však neznamena, že nepřijde. Dokonce i Boži trpělivost ma
sve hranice. Pote co lide překroči meze jeho dlouhe shovivavosti, dostanou
naležitou odplatu. A až se Bůh začne zabyvat připadem troufaleho hřišnika,
nepřestane, dokud věc nedovede do konce.“ (Ellen Whiteova v BC, str. 1166)
 
Otázky k rozhovoru
 
Náměty k diskuzi
 

1. Řict, že Bůh je trpělivy, neni totež jako řict, že je tolerantni. Jaky je rozdil

mezi trpělivosti a toleranci? Proč tato dvě slova tak lehce zaměňujeme?
2. Jak nam Ježišův život ukazuje, co znamena byt trpělivy? Jake přiklady
trpělivosti nam Ježiš dal? Znate i přiklady situaci, kdy byt trpělivy už
nebylo na mistě?
3. Přemyšlejte o problemu zkoušek a charakteru. Jistě, v mnohych připadech
se ve zkouškach naš charakter zušlechťuje. Co se však stane, když
ve zkouškach lide zatrpknou, odvrati se od Boha a stanou se cyničti
a pochybovačni? Setkal ses už někdy s takovym připadem? Pokud ano,
co se můžeme z teto zkušenosti naučit?
4. Jakym jinym způsobem – kromě zkoušek – nas Bůh uči trpělivosti? Jak
se vy učite byt trpělivi? Je někdo, komu se potřebuješ omluvit, protože
jsi nebyl dostatečně trpělivy? Proč se nepokořit, nepoprosit o odpuštěni
a neudělat všechno, co je potřebne, aby se vztah mezi vami dal do pořadku?
Neznamena snad pravě to byt křesťanem?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...