Kategorie: Krátké VIDEO >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Krátké video beze slov. Zázračný fotograf a jeho zvláštní pohled na lidi, jak on vidí je a jak lidé vnímají jeho?
Krátké video: Creative Eye délka: 16 minut

Když my vidíme ve svých představách fotografie dříve, než je uděláme,
může někdo také hledět na nás?
Může na nás někdo koukat, ne jací jsme,
ale jací můžeme být?
Může někdo vidět náš potenciál?
Pokud ANO,
tak co za to bude chtít?
Co pro to máme udělat?
Vypadá to, že je to nabídka nesobecká, nezištná, z lásky a jediné, co pro to můžeme či musíme udělat, je přijmout tu napřaženou ruku.
On v tom parku, v té zahradě byl již dávno a nyní čeká, až k němu přijdeme.

 

Fotograf a zázraky
videobr-CrativeEye

Dovětek na konci filmu:

Izajáš 53

1, Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova?

2, Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.

3, Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

4, Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

5, Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

6, Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

7, Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel.

8, Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.

9, Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

10, Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.

11, Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.

12, Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...