„Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“ (Zj 7,10)

Texty na tento týden:
Iz 14,12–15; J 12,31; 14,30; 16,9–11; Zj 12,7–9.11; L 10,17–21; Žd 12,1.2

Týden od 27. prosince 2015 do 2. ledna 2016

 

Krize v nebi

„Bůh si přeje, aby mu všechny bytosti sloužily z lásky. Touží po službě, která prýští z ocenění jeho cha- rakteru. Netěší ho vynucená poslušnost. Všem dává svobodnou vůli, aby mu mohli dobrovolně sloužit.“ (PP 34; NUD 9)

Pokud by všechny stvořené bytosti ctily principy lásky, existovala by ve vesmíru dokonalá harmonie. Stačil však jeden vzbouřenec – a vše se změnilo. Lucifer nabyl dojmu, že by vesmíru vládl lépe než Bůh. Začal si dělat nárok na Boží trůn i slávu, která náležela jen Králi vesmíru.

Výsledkem Luciferovy touhy po moci bylo, že se „strhla bitva na nebi“ (Zj 12,7). A když se satanovi podařilo podvést Adama a Evu v zahradě Eden, podařilo se mu tím přenést tento boj i na zemi. Od té doby nás následky této události pronásledují. Plán spasení je způsob, jakým Bůh řeší vzpouru a obnovuje pořádek a harmonii, kterou satan narušil.

(3 hlasů, průměr: 9,67 z 10)
Loading...