Kategorie: VIDEO kázání >
(1 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...

A co některá nařízení přeskočit?
Křesťané mezi nevěřícími

 

Kázání: Milujte své nepřátele


Kazatel: Michal BALCAR

kazani-Michal-BALCAR

 

Křesťané mezi nevěřícími

1.Petrova 2.kapitola verš:11-20

  • 11Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,
  • 12a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu ‚v den navštívení‘.
  • 13Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci,
  • 14ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.
  • 15Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
  • 16Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
  • 17Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
  • 18Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.
  • 19V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně.
  • 20Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.

 

(1 hlasů, průměr: 9,00 z 10)
Loading...