Kategorie: Přednášky škola >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Osobnost učitele pedagogické metody a dovednosti. P.Šustková 20.6.2010

 

Učitel duchovní má jiné principi než učitel matematiky atd.

 

Princip “Co mám to ti dám”

Ve vyučování nemůžeme předat co nemáme.

Děti jsou citlivější a upřemější než dospěl©, ale také to vicítí. Děti to cítí dříve než dospělí.

Děti vědí očem je naše víra. Můžeme dětem předat co jsem přejali. Děti vycítí co je skutečné a co jsou slova.

 

Jan 2.1-11 Svatba v Káně

Co vlastně člověk může?

Marie řekla poslouchejte, udělejte, tedy poslušnost.

Pán Ježíš řekl co mají dělat, neřekl, že se oto postará, co udělá.

Následně vykonal Bůh a postaral se.

Není na člověku tu změnu udělat, plánovat, jen udělat co má a osotatní je v Boží moci.

 

Luk 2.28 Luk18.8

Až přijdeš, najdeš víru na zemi? Bude nevraživist, nebude lásky, ustydne.

Je to dnešní doba? Víra a lásky stydne an této zemi. Učitel v sobotní školce by to měl vědět a předávat. Učitel katechety by měl kázat lásku a žít ji.

 

Pedagog by měl vědět jakou roli pro něj hraje čas. Plánovat. Čas a plán.

Práce s dětmi je něco radostného ne však jednoduchého.

Ať se ve školce ví co se učí.

 

Ve vyučování duchovních věcí je osovováno nitro. Písmo oslovuje naše nitro. Máme poznatky a písmo. Čím vzdělanější je učitel tak to může b©t těžší. Naše vyučování má b©t jako mozajka, je to biblické, jak říká apoštol Pave, teď ještě neznáte, ale až

Jako učitelé položíme jeden kamínekať tedy drží správně na svém místě, každou lekcí ať zaklepneme jeden hřebíček na kter© je spolehnutí. Nejdříve to musíme přijmout a pochopit, aby to drželo dobře na správném místě.

 

 

Pedagogciké dovedosti:

Premisa. Důvěra k Pánu Ježíší. Důležit© kamíne, zákldana, Boží láska!

Věříte v Boží lásku?, věříte že je, když nevěří, pošlu svého syna. Každ© dens e odehrávají takové otázky.

Důvěra. Kde bylo uo – Douvěřit, dověřit, věřit až dokonce! Věřit až dověřit, děti věří až důvěřují, dověří až dokonce.

 

Třída A. Důvěra ke Kristu předškolní věk, citov© vztah. Pán Ježíš mě m rád, měl rdád děti.

Třída B. Důvěra se potvrzuje. Biblické osobnosti, mapy, seriál, co se dělo s osobností.

Třída C. Sledujeme konkrétní osobu, předměty, krok za krokem. Starší školní věk. Důvěra se prověřuje, potvrzuje. Když chci stůl ověřit, zachvěju sním!

 

Třídy učebnice Gracelink. Etická témata.

Zrnka – zasejeme

Krůčky – první krůčky

Klíče – objevuji

Real-time – program sledování virtuální reality, řeší se etické problémy. Jné světy, VR.

 

Miniškolka. Malé děti, mají materiály pro miniškolku.

Princip vyučování, děláme něco kolem dokola, až to umějí, třebas jedne až dva měsíce. Jsou to CD s lekcemi pro miniškolku. Např. Pouta milosti – Gracelink

 

 

Při v©uce je dobré mapovat. Povídat si snimi. Zjistit kam děti patří. Kurikulum.

Právě když se děti ptají, nejvíce se dozvídáme.

Učit děti osobněji, lidi nejsou věci, komunikujem snimi, ne jako když komunikujem, používáme počítač. Počítače dětem nedají to co jim dají učitelé.

 

 

Doporučení učivo “IVU” pastorace od církve.

psustkova@casd.cz

 

 

 

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...