Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Středa 13. ledna Ovoce Ducha je radost

„To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (J 16,33)

Osobní studium

Radost v těžkostech

Po dlouhou dobu lidé v dějinách věřili (a někteří jsou o tom přesvědčeni i dnes), že když člověk prožívá těžkosti, je to buď proto, že udělal něco zlého, anebo proto, že neměl dostatečnou víru. Jak krutý a chladný pohled na Boha! Ježíš jasně řekl, že v tomto životě máme všichni problémy, ať jsme věřící, nebo nevěřící. Jakkoli milujeme příběh Daniela v jámě lvové, skutečnost je taková, že většinu křesťanů vhozených ke lvům šelmy roztrhaly. Totéž platí o Hebrej- cích, kteří přežili rozpálenou pec; většina křesťanů, které přivázali k hranici, shořela!

Přečti si Ga 6,9; Jk 1,2–4 a 1 Pt 1,6. Jakou naději a zaslíbení nacházíme v těchto verších? Jak nám mohou pomoci v těžkých chvílích?

Mnozí věřící nemají žádnou radost jednoduše proto, že jsou zaměřeni na sebe. I když naše problémy mohou být velké, pokud se budeme soustředit jen na sebe, stanou se tyto problémy v našich představách mnohem vážnější a horší, než ve skutečnosti jsou. Navíc pod tíhou starostí zapomeneme na to, že máme také důvod k radosti – ne v sobě, ale v Bohu.

Neříká snad Bůh, že jsou nám „spočteny i všechny vlasy na hlavě“ (Mt 10,30)? Přemýšlej o zaslíbení ukrytém v těchto slovech. Když v době těžkostí a zkou- šek – s vědomím, že naše útočiště je v Ježíši – vyjdeme a posloužíme někomu druhému, zjistíme, že sebelítost se může změnit v radost jednoduchým činem vůle. „Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.“ (Jb 42,10)

Bez ohledu na to, s čím nyní možná zápasíš, běž za někým, kdo prožívá těžkosti. Určitě znáš někoho, kdo potřebuje pomoc, povzbuzení, podporu. Jak může nesení břemene druhého člověka ulehčit tvé vlastní? 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...