Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Ovoce Ducha je laskavost Pondělí 1. února
 
Laskavost vůči „mrtvému psu“
 
David se zeptal: ‚Zdalipak zůstal ještě někdo ze Saulova domu?
Rád bych mu kvůli Jónatanovi prokázal milosrdenství.‘ (…) Když
Mefíbóšet… přišel k Davidovi, padl tváří k zemi a klaněl se. (…)
David mu řekl: ‚Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli
Jónatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula
a budeš každodenně jídat u mého stolu.‘ On se poklonil a řekl: ‚Co
je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já?‘ (…)
A tak sídlil Mefíbóšet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova
stolu…“ (2 S 9,1–13)
 
Osobní studium
Přečti si cely přiběh zaznamenany v 2 S 9,1–13. Jak v tomto připadě projevil
David laskavost? Jak timto činem zjevil Boži charakter?
Davidovi nepřatele svaděli Mefibošeta k tomu, aby v Davidovi viděl uchvatitele
trůnu, avšak laskave a zdvořile přijeti, jehož se mladikovi dostalo u dvora,
a stala vlidnost Davidova uchvatily srdce mladikovo. Přilnul silně k Davidovi
a citil, stejně jako jeho otec Jonatan, že jeho zajmy jsou totožne se zajmy krale,
jehož si vyvolil Bůh.“ (PP 535.536; PP 713)
 
Přečti si L 7,47. Jaky důležity princip, uvedeny v tomto verši, nam může
ve značne miře pomoci pochopit cely problem laskavosti vůči druhym?
Přemyšlej chvili o dobrotě a laskavosti, jakou ti Bůh projevil. Zasloužil sis
to? To je velmi důležita otazka. Teprve když si uvědomime, co všechno nam
Bůh odpustil a že nas miluje i navzdory tomu, jaci jsme a co dělame, potom
skutečně pochopime, co znamena byt vlidny a laskavy vůči těm, kteři si nezaslouži
naši dobrotivost ani naši lasku. Každy den si proto udělejme chvilku na
to, abychom přemyšleli nad Kristovou oběti a nad tim, co pro nas každeho
jednotlivě křiž znamena.
 
Aplikace
Zamysli se nad tim, co tobě osobně Bůh cele roky odpoušti. Jak by ti mělo vědomi Božiho odpuštěni pomoci zachovat se spravně vůči těm, kdo dělaji něco, čim tě zraňuji?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...