Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Úterý 2. února Ovoce Ducha je laskavost
 
Vlídná slova
 
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem,
jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ (Ef 4,32)
 
Všimněte si, jak se tento verš dokonale hodi k tomu, o čem jsme hovořili
včera – že se mame k druhym chovat tak, jako se Bůh chova k nam.
Vlidnost a laskavost byla vždy charakteristickym znakem křesťana. Existuji
však přinejmenšim tři skupiny lidi, ke kterym bychom měli přistupovat se
zvlaštni peči:
1. Mame prokazovat laskavost duchovnim dětem. „A tak dokud je čas, čiňme
dobře všem, nejvice však těm, kteři patři do rodiny viry.“ (Ga 6,10)
2. Mame prokazovat laskavost slabym a povzbuzovat je. „My silni jsme povinni
snašet slabosti slabych a nemit zalibeni sami v sobě.“ (Ř 15,1)
3. Mame sloužit a starat se o duchovně nemocne. „Služebnik Kristův se nema
hadat, nybrž ma byt laskavy ke všem, schopny učit a byt trpělivy. Ma vlidně
poučovat odpůrce…“ (2 Tm 2,24.25)
Jisty podnikatel jednou řekl: „Nemohu se dočkat chvile, kdy se večer vratim
domů. Tolik mě unavuje, že musim byt cely den laskavy!“ Jak často se setkavame
s přistupem, ktery odraži jen naučene společenske konvence, a nikoli
opravdovy vztah člověka k člověku!
Zcela zasadni misto v našem životě pak ma vlidnost a laskavost v našich domovech.
Jeden z nejdůležitějšich způsobů, jak můžeme projevit laskavost – a zvlaště
doma – je způsob, jakym si navzajem povidame. Atmosfera v našem domově ve
velke miře zavisi na našich slovech. Kolika problemům, zraněnim, napětim a otevřenym
hadkam by se dalo vyhnout, kdybychom si davali pozor nejen na to, co
řekneme, ale i jak to řekneme. Často člověk může něco poznamenat a nikoho
tim neranit ani se nikoho nedotknout – a může vyřknout tataž slova te stejne
osobě a velmi ji ranit a ubližit ji. Lidska řeč je něco vic než jen smysl samotnych
slov. Ton hlasu, vyraz tvaře, řeč těla, důraz – to všechno je neoddělitelnou současti
vyjadřeni našich myšlenek, emoci a umyslů.
 
Aplikace
Přečti si Př 15,1–5 a 25,11–15. Jake důležite principy o tom, co vyslovit
a jak to vyslovit, jsou uvedeny v těchto veršich? Při jejich čteni přemyšlej
o tom, jaka slova použivaš v rozhovoru s druhymi. Jak byt laskavějši ve
sve verbalni komunikaci?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...