Kategorie: Vtipné okénko >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Před stovkami let se papež rozhodl, že vypudí Židy z Říma. Židé měli vyslat svého zástupce, aby je obhájil, ale nikdo si na to netroufal. Vyslali tedy starého, retardovaného Mojšu.
Papež povídá: "Začneme náboženskou diskusi. Když vyhraješ, mohou tady Židé zůstat." Mojša souhlasil s tím, že diskuse proběhne beze slov. Sedí oproti sobě.
Papež vztyčí k nebi tři prsty. Mojša zvedne jeden prst. Papež rukou udělá kolem hlavy kruh, Mojša ukáže na zem, kde sedí. Papež vytáhne hostii a pohár mešního vína, Mojša vytáhne jablko.
Poté papež říká: "Já to vzdávám! Jsi příliš moudrý! Židé tady mohou zůstat!" Později papež vysvětluje kardinálům: "Nejprve jsem ukázal tři prsty na znak svaté Trojice,
– on odpověděl jedním prstem, symbolizujíce Boha.
Pak jsem mu ukázal, že Bůh je všude kolem,
– on ukázal, že taky tady, přímo s námi.
Pak jsem vytáhl hostii a víno na znak odpuštění našich hříchů,
– a on vytáhl jablko, aby mi připomněl první hřích lidstva.
Moudrý to člověk, měl odpověď na všechno…"
    Retardovaný Mojša povídá Židům:
"Nejdřív mi ukázal, že máme tři dny na to, abychom se vystěhovali.
Já mu ukázal, že ani jeden z nás neodejde!
Ukazoval mi rukou, jestli chceme zůstat tady.
Já mu ukázal, že přesně tady na tomhle místě."
Židé: "A co bylo dál?" – "Já nevím… on si vytáhl svačinu,    tak já taky…"

———————

“Jak tahle válka skončí?” Ptá se izraelský generál nejvyššího rabína..
“No, buď to půjde přirozenou cestou, nebo se stane zázrak” odpoví rabín… “A co je ta, pro Izrael, přirozená cesta?” – “na nepřátele začnou z nebe padat kameny a oheň, příjdou kobylky a ty jim sežerou zásoby, všichni nepřátelští vojáci budou raněni slepotou a zbraně během jedné minuty zrezivějí.” říká rabín “A co je tedy potom ten zázrak?” ptá se generál
– “no, že ta hrstka našich vojáků pomocí zbraní a vlastní síly zvítězí proti tak obrovské přesile nepřátel…”

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. „Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?“ Faraón si mne bradu a říká: „To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout.“ Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: „Nechceš mě přijmout za svého Boha?“ I babylónský král říká: „Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty…“ Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. „Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?“ Mojžíš říká: „No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?“ „Dám ti přikázání.“ Mojžíš se zamyslí a říká: „A co za něj budeš chtít?“ „Nic.“… „Nic? Tak to mi jich dej deset!“

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...