(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Vědci věří, že našli důkazy o skutečných přírodních katastrofách, kterým se říká- deset ran na Egypt. Jedná se o označení pro události předcházející exodu Židů z Egypta a jejich putování do Země zaslíbené pod vedením Mojžíše. Spíše než pomstychtivý akt Boha však vědci tvrdí, že se jedná o řetězec přírodních jevů vyvolaných změnou klimatu a následnými ekologickými katastrofami, které se staly stovky kilometrů daleko.

Deset ran egyptských se mělo podle vědců odehrát konkrétně na území starobylého města
Pi-Rameses, které během vlády faraóna Ramsese plnilo funkci hlavního centra říše. Hlavním důvodem, proč se vědci přiklání k této teorii je fakt, že kolem roku 3000 došlo k naprostému vylidnění. Příčinou by mohla být epidemie. Zároveň v tomto období došlo k dramatické změně klimatu.

(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...