Kategorie: Sobotní škola 2009 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Sobotní škola – Průvodce studiem Bible 2009-12-26
Ovoce Ducha – "…po jejich ovoci"
Týden od 27.prosince 2009 do 2.ledna 2010
– – –
 
 "…po jejich ovoci"
Texty na tento týden:   J 15,1-10   2Tm  3,5   L 13,7-9
Základní verš
"A tak je poznáte po jejich ovoci"  (Matouš 7,20)
 
 V Bibli nacházíme mnoho Božích zaslíbení. mezi ta nejúžasnější patří Ježíšova slova o tom, že pokud se držíme Ježíše a dovolíme, aby v nás Bůh působil prostřednictvím svého Ducha, nezůstaneme takoví, jací jsme . V našem životě nastane radikální změna.
 "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!" (2K 5,17)
 Topto čtvrtletí se budeme zamýšlet nad tím, jak rozmanité je ovoce Ducha.
úžasný plán spasení nás ujišťuje, že
"na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně" (2K 3,18)
 Ti co zůstávají v Ježíši, budou přinášet ovoce. Přemýšlíš někdy nad tím, že toto zaslíbení platí i pro tebe? Ano, můžeme si být jisti, že ten, který v nás začal dobré dílo, jej i dokoná. (Fp 1,6) Připomeňme si jeho slova:
"Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás, aby jste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo, a Otec vám dá, oč by jste ho prosili v mém jménu." (J 15,16)
To nejcennější je však skutečnost, že dobré dílo, které Duch svatý koná v našem životě, přesahuje přítomnost a sahá až do věčnosti.
 
 
 
www.7den.cz Sedmý den je sobota, Sobotní škola, Šábes, Šabat, úkolky úkoly sobotní školy, Průvodce studiem Bible, Internetové dálkové studium Bible
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...