Kategorie: Sobotní škola 2009 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Sobotní škola – Průvodce studiem Bible 2009-12-29
Ovoce Ducha – "…po jejich ovoci"
—–

Tím bude oslaven můj Otec…

"Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky." (J 15,8)

 Jistě už jste slyšely, jak někdo řekl: "Dobrou věc je možné dělat i ze špatných pohnutek." Pokud je to pravda, může se člověk může se člověk snažit zůstat v Ježíši i z nesprávného důvodu? Zůstat v Ježíši, není prostředkem dosažení nějakého cíle, je to cíl sám o sobě. jestliže člověk zůstane v ježíši, důsledkem bude to, že začne přinášet ovoce – ne oby oslavil sám sebe, ale bay oslavil Pána Boha. Jinými slovy, ovoce Ducha neslouží k tomu, abychom sami vypadali dobře, ale aby byl vyvýšen náš nebezský Otec.

Kristova služba, která zahrnovala mnoho zázraků a dobrých skutků, měla v sobě jasnou hnací sílu. Co bylo Ježišovou motivací? (j 11,4  12,28) Je to i tvoje motivace?

 Možná se tvůj sbor snaží dělat něco, čím chce zlepšit obraz církve ve společnosti. A je to tak správně. Musíme však přitom dávat pozor na své pohnutky a cíle. Jaký konečný cíl tím sledujeme? Chceme oslavit sebe, nebo oslavit Boha? Podle čeho to můžeme rozlišit? velmi snadno se totiž může stát, že tyto dvě motivace splynou, nebo dokonce že sebevyvvyšující jednaání skryjeme za slova o "oslavě" Pána Boha.

 

————————-

Aplikace.

Přečti si Mt 5,16 a 1K 10,31. Jak můžeme rozvíjet správné nadšení a současně vzdávat slávu našemu nebezskému Otci? Pametujme na to, že se dá nadšeně pracovat, a nebezského Otce z toho vynechat – tím že připíšeme zásluhy sami sobě. Co je tvou osobní motivací ke službě Bohu?

 
 
 
www.7den.cz Sedmý den je sobota, Sobotní škola, Šábes, Šabat, úkolky úkoly sobotní školy, Průvodce studiem Bible, Internetové dálkové studium Bible
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...