(5 hlasů, průměr: 9,20 z 10)
Loading...

Čas od času slýchám od mladých českých muslimek: „Nevím, co proti nám muslimům máte, vždyť my věříme ve stejného boha jako vy!“ Spousta lidí tomu věří. Jsou přesvědčeni, že křesťané, židé a muslimové mají stejného boha. Porovnejme pohled na Pravdomluvnost, bití ženy a jiné otázky z pohledu křesťana a muslima.

Tři světová náboženství.
TriSvetovaNabozenstvi

Židovský Bůh má jméno Hospodin. Toto jméno používají také křesťané, kteří ho vztahují i na Ježíše. V islámu má bůh jméno Alláh.
Je pravda, že křesťané, židé a muslimové mají stejného boha? Opravdu Korán Mohamedovi diktoval stejný bůh, jako ten, který stojí za vznikem Bible?
Chcete-li najít odpověď na tuto otázku, věnujte pozornost malému srovnání.

1.            Pravda a lež
Křesťanství
Bible na několika místech jasně říká, že lež je hřích – tedy něco, čemu se má člověk vyhýbat. Jak z hlediska věčnosti dopadnou ti, kdo lžou? Podívejme se do Bible: „Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“ (Zjevení Jana 21,8) Ten, kdo vědomě lže, aby tím získal vlastní prospěch, se podle Bible vylučuje ze společenství těch, kteří jednou okusí věčný život.

Islám
Pokud se na lež podíváme z pozice islámu, zjistíme, že ten vše vnímá odlišně. Muslim nesmí lhát jen jinému muslimovi. Vůči ostatním, kteří věří jinak nebo jsou ateisté, je lež povolena. Nemuslimy může muslim podvádět libovolně: Alláhův apoštol se zeptal: „Kdo je ochoten zabít Kaíba, který ublížil Alláhovi a jeho apoštolu?“
Načež Maslama vstal a řekl: „Ó, apoštole Alláhův, udělá ti radost, když ho zabiji?“
Prorok řekl: „Ano!“
Bin Maslama poté řekl: „Dej mi tedy své svolení, abych mohl lhát a Kaíba oklamat.“
Prorok odvětil: „Máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci.“ (Buchárí 4,52,268)
Další, pro islám posvátný text, schvaluje muslimům porušení přísahy, pokud je to pro ně nebo pro Alláha výhodné: Abú Bakr svědomitě dodržoval své sliby, dokud Alláh neprozradil Mohamedovi způsob, jak si odčinit jejich porušení. Abú řekl: „Jestliže složím přísahu a později objevím ctihodnější přísahu, pak přijmu lepší jednání a svůj předchozí slib tak nahradím novým.“ (Buchárí 8,78,618)

 

Pokračování zde: VlastikFurst.blog.idnes.cz

(5 hlasů, průměr: 9,20 z 10)
Loading...